Pyhän Andreaksen herättely

Pyhän Andreaksen herättely
Paina kuvaa

11.6.12

Corpus Cristi – Kristuksen ruumisjuhla - historiaa

Päivitetty 02.06.2018

Saaristossa valmistaudutaan ns. Corpus Cristi juhlaa. Ehkä joku miettii, mikä se on. Juhlaa vietään yleensä sen alkuperäisenä juhlintapäivänä, joka on  torstai. 

Roomalaiskatolisalisessa kirkossa tämä juhlapäivä on todellinen Kristuksen ruumiin ja veren muistamisen suurin päivä. Sitä juhlitaan kirkollisen kalenterin mukaan toisena helluntain jälkeisenä torstaina, eli 50 päivää pääsiäisen jälkeen.

Helluntaina juhlitaan apostolien päälle vuodatettua pyhää henkeä heidän ollessaan kokoontuneina Jerusalemiin. (Apostolien teot 2)

Latinankielinen Corpus Cristi, on Kristuksen ruumis. Se viittaa myös ehtoollisen elementteihin katolisessa kirkossa.

Corpus Cristi syntyi Belgiassa - naisen aloitteesta
Tämä juhla sai alkunsa Liegessa, Belgiassa vuonna 1246, Juliana von Mont Cornillon nimisen nunnan näkyjen perusteella. Hän oli syntynyt vuonna 1192 Rétinnessä lähellä Liegeä. Hänet oli lähetetty Mont Cornillonin augustiniinjärjestön luostariin Liegessä jo viisivuotiaana. Hän antoi luostarilupauksensa vuonna 1207. Hänestä tuli vuonna 1230 Mont Cornillonin luostarin abbedissa. Juliana von Mont Cornillon oli tehtävässään niin ankara, että muut nunnat heittivät hänet pari kertaa luostarista ulos. Lopulta hänestä tuli erakkonunna vuonna 1248. Hän eli vielä 10 vuotta yksinäisyydessä ja kuoli 05. huhtikuuta 1258. Muutamia satoja vuosia myöhemmin, eli vuonna 1869 hänet julitettiin pyhimykseksi.

Juliana von Mont Cornillonin näyt olivat alkaneet vuodesta 1209, jolloin hän oli 17 vuotias. Vuosia myöhemmin, vuonna 1246, alettiin Liegessä viettää näiden näkyjen perusteella syntyneitä Kristuksen ruumis juhlallisuuksia. Entinen Liegen päädiakoni oli valittu paaviksi nimellä Urban VI. Hän teki näistä juhlallisuuksista koko roomalaiskatolilaista kirkkoa koskevat vuonna 1246.

Paavi käynnisti juhlimisen
Kristuksen ruumisjuhla ja siihen liittyvä kulkue tulivat tärkeiksi vasta 19. katolisen kirkon ekumeenisen kirkolliskokouksen jälkeen, joka kokoontui vuosien 1545 ja 1563 välillä Trentossa .

Tässä kirkolliskokouksessa oli kysymys katolisen opin mukaisesta antiprotestanttisesta "mielenosoituksesta". Katolisen kirkon käsitys oli se, että sillä oli/on  yksioikeus ehtoollistapahtuman viettoon. Samoihin aikoihin Martin Lutherin alkuunpanema uskonpuhdistus oli käynnissä, ja kirkolliskokous oli samalla myös roomalaiskatolisen kirkon eräänlainen vasta-isku sille. Kirkolliskokouksen jälkeen vuonna 1546 paavi Pius IV vahvisti kirkolliskokouksen päätökset, jotka ovat suurelta osin sitovia vielä nykyäänkin.

Torstaipäivän juhliminen oli sen sijaan jo vanhempaa perua, eli siitä oli päättänyt paavi nimeltä Johannes XXII jo vuonna 1317

Tosin jolen jossain vaiheessa nähnyt toisenkin historian juhlan syntymisestä. Siinä historiassa ei mainittu  Juliana von Mont Cornillonin nimeä, eikä yhteyttá juhlan syntymiseen.


Custodia
Tätä Corpus Cristi juhlaa vietetään rikkaasti koritellussa kulkueessa, jonka etukeulassa kulkeva pappi kantaa korkealle nostettuna eräänlaista ”suojarakennelmaa”, jonka sisällä ovat ehtoollisesineet. Espanjaksi tämän suojarakennelman nimi on ”custodia”… Seurakunnan uskovaiset kulkevat papin jäljessä. Yleensä rakennetaan kaduille kirkon ulkopuolelle, neljä alttaria, joilla suoritetaan esirukouksia ja joilta papit jakavat siunauksiaan.

Corpus Cristi Tenerifelle valloittajien mukana
Corpus Cristi juhlallisuudet kuuluivat laorotavalaiseen ja tenerifeläiseen elämään jo vuodesta 1496 lähtien. Alonso Fernandez de Lugo, josta tuli saaren valloittaja pari vuotta myöhemmin, oli noussut maihin samana vuonna ja saanut La Orotavan alueen kiitoksena siitä.

Tässä yhteydessä on muistettava että kansanperinteellisesta näkökulmasta katsottuna tämä ajankohta kuului ns. kevääntulon ja luonnon uudistumisen juhlitaan. Useat saaren alkuperäisasukkaat säilyttivät entiset uskomuksensa ja rituaalinsa siitä huolimatta, että heidät oli väkisin kastettu roomalaiskatoliseen uskontoon. Vähitellen nämä entiset rituaalit unohtuivat ja alkoivat sulautua katolisen kirkon uusiin juhliin.

Tähän juhlaan liittyy myös San Isidron kunniaksi pidettävä "romeria" - kansanjuhla. Vuoden 2017 kuvia tästä juhlasta

Kesäkuu 2018© Gracia Penttinen. Artikkelin  vapaa jakaminen on sallittu, niin kauan kuin sen teksti säilytetään kokonaisuudessaan ja sisältöä muuttamatta,  ja jos sen kirjoittaja - Gracia Penttinen - ja tämä blogisivu mainitaan

Inga kommentarer: